Publicatie

Publicatie datum

Nivel jaarverslag 2019.

Nivel. Nivel jaarverslag 2019. Utrecht: Nivel, 2020. 1 p.
Download de PDF
Het Nivel doet hoogwaardig onderzoek met maatschappelijke impact naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en het eraan gerelateerde sociale domein. In ons jaarverslag (een handzame infographic) laten we zien hoe we dat in 2019 hebben gerealiseerd aan de hand van onze vier kernwaarden: Wetenschappelijk betrouwbaar, Verbindend en Onafhankelijk maar betrokken.