Nivel jaarverslag 2020 – corona-onderzoek én gelukkig ook meer
Nieuws
16-06-2021

Nivel Jaarverslag 2020 – corona-onderzoek én gelukkig ook meer

Afgelopen jaar werd Nederland geconfronteerd met de coronapandemie. Het Nivel deed in rap tempo veel onderzoek naar de gevolgen daarvan. Tegelijk ging ons andere onderzoek in de meeste gevallen gewoon door. Met de kennis die hieruit voortkwam, verwerkt in onze vele publicaties, (online) cijfers over zorg en thematische websites, levert het Nivel ook in 2020 een bijdrage aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.

In essentie draait al het onderzoek van het Nivel om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om zorg bij de huisarts, zorg rond het levenseinde, zorgaanbod in de krimpgebieden of om patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. Met al ons onderzoek geven we ieder jaar weer invulling aan onze missie ‘Kennis voor betere zorg’ en de vier bijbehorende kernwaarden ‘Maatschappelijk relevant’, ‘Wetenschappelijk betrouwbaar’, ‘Verbindend’ en ‘Onafhankelijk maar betrokken’.

Fragment uit de infographic van het Nivel Jaarverslag 2020.
Open de gehele infographic om te zien hoe we alle vier onze kernwaarden invulling hebben gegeven.

Fragment uit Nivel Jaarverslag 2020

2020: Nivel onderzoekt corona

In ‘coronajaar’ 2020 gaven we niet alleen wekelijkse cijfers over huisartsenbezoeken in verband met coronaklachten, iets wat we overigens nog altijd doen, ook monitorden we de impact van corona op de bevolking. We peilden bijvoorbeeld herhaaldelijk hoe groot het draagvlak was voor de ingevoerde coronamaatregelen en in welke mate mensen met lage gezondheidsvaardigheden het overheidsbeleid begrijpelijk vonden. Ook hebben we in korte tijd veel inzichten geboden in de gevolgen van corona op de organisatie en drukte in de huisartsenpraktijk, en in de oplossingen die werden gevonden om zo goed mogelijk zorg te kunnen blijven bieden.

Met onze zorgregistraties en panels snel en professioneel inspelen op de actualiteit

Met onze enorme databases, die elke week actuele data bieden over zorg bij de huisarts en andere eerstelijnszorgverleners, konden we (zo goed als) real time monitoren hoeveel mensen zich bij de huisarts meldden met verdenking op COVID-19.  Ook deden we peilingen ten aanzien van ‘uitgestelde zorg’ ten gevolge van corona. Met onze panels konden we daarnaast snel inspelen op issues die leefden in de verschillende bevolkingsgroepen en hierover rapporteren.

Ook veel niet-coronagerelateerd onderzoek, met en voor vele groepen in de maatschappij

Natuurlijk was niet alles ‘corona’ wat de klok sloeg. In 2020 hebben we, net als in voorgaande jaren, zeer veel én divers onderzoek gedaan op vele terreinen in de gezondheidzorg, vaak in samenwerking met verschillende maatschappelijke stakeholders en andere (universitaire) onderzoeksgroepen. Denk aan ons onderzoek over thema’s als wisselen van medicatie, dementiezorg, tuchtrecht, longklachten en samen beslissen, én aan ons internationaal vergelijkend onderzoek binnen de EU.

Het Nivel: 'Kennis voor betere zorg'

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang. ‘Kennis voor betere zorg’ is onze missie. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.