Publicatie

Publicatie datum

NIVEL-onderzoek naar kwaliteit HIS-registratie: routine, zorgdata nog niet gechikt voor kwaliteitsindicatoren.

Bij, S. van der, Hoon, S. de, Boer, D. de, Jong, A. de, Nielen, M., Verheij, R. NIVEL-onderzoek naar kwaliteit HIS-registratie: routine, zorgdata nog niet gechikt voor kwaliteitsindicatoren. De Eerstelijns: 2016, 8(2), p. 23-23.
Lees online
Huisartsen leggen gegevens over de verleende zorg routinematig vast in elektronische patiëntendossiers. Deze zijn in toenemende mate een waardevolle bron voor het genereren van informatie over de kwaliteit van geleverde zorg. Het NIVEL onderzocht in samenwerking met Zorginstituut Nederland in hoeverre deze routinematige registratie bruikbaar is voor het berekenen van vergelijkbare en betrouwbare kwaliteitsinformatie. (aut. ref.)