Afgesloten
2018

Onderzoek meten kwaliteit van zorg - samenwerking Zorginstituut Nederland en Nivel 2016-2018

Duur: jan 2016 - dec 2018

Achtergrond
Zorginstituut Nederland en het NIVEL hebben een samenwerking die tot doel heeft elkaar op raakvlakken te versterken. Hierbij gaat het onder meer om thema’s als transparantie van kwaliteit van zorg, het meten van patiëntervaringen en uitkomsten, registratie van gegevens door zorgaanbieders etc.

Doel
Dit project valt binnen deze samenwerking en heeft twee doelen:
(1) het uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking tot het meten van patiëntervaringen en patiëntgerapporteerde uitkomsten als maat voor kwaliteit van zorg;
(2) het faciliteren van verbinding tussen beide instituten op overige raakvlakken.

Methoden
Organisatie van fora over het meten van kwaliteit van zorg, gezamenlijke begeleiding van promotieonderzoek gericht op het meten van kwaliteit van zorg, gezamenlijke bijdragen aan congressen, faciliteren van verbinding en kruisbestuiving over de volle breedte van beide instituten.

Rsultaat
Fora-bijeenkomsten, artikelen / proefschrift, abstracts en presentaties voor congressen, projectplannen voor aanvullend onderzoek.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland (ZN)