Publicatie

Publicatie datum

‘Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen’: rapportage eHealth-doelstellingen 2016.

Krijgsman, J., Peeters, J., Waverijn, G., Lettow, B. van, Hoek, L. van der, Jong, J. de, Friele, R., Gennip, L. van. ‘Omdat ik het belangrijk vind om goed voor mezelf te zorgen’: rapportage eHealth-doelstellingen 2016. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2016. 70 p.
Download de PDF
Er is een beweging gaande in de Nederlandse gezondheidszorg in de richting van meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten. De Nederlandse overheid wil deze beweging versnellen (Minister en staatssecretaris van VWS, 2014; 2015).
eHealth kan hierbij helpen. Slimme ICT-toepassingen in de zorg bieden mogelijkheden aan patiënten om regie te nemen over hun gezondheid, in hun eigen omgeving, al dan niet met hulp van mantelzorgers, buren, familie, vrienden en vrijwilligers. Naar verwachting kunnen vooral chronisch zieken en kwetsbare
ouderen profiteren van de voordelen van eHealth. De inzet van eHealth is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de beweging naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten te ondersteunen. (aut. ref.)