Publicatie

Publicatie datum

Omgeving patiënt van invloed op betrokkenheid in medische besluitvorming.

Brabers, A.E.M. Omgeving patiënt van invloed op betrokkenheid in medische besluitvorming. PiL: Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn: 2019, 9(1), p. 34-38.
Betrokkendheid van patiënten bij de medische besluitvormig wordt gezien als onderdeel van kwalitatief goede zorg. Patiënten variëren in hun voorkeuren met betrekking tot betrokkenheid bij de besluitvorming. Eerder onderzoek gaf echter geen verklaring voor deze variatie in voorkeuren. We onderzochten met behulp van vragenlijstenonderzoek binnen het Consumentenpanel Gezonheidszorg van het Nivel drie factoren die de betrokkendheid van patiënten mogelijk verklaren:
1) gezondheidsvaardigheden,
2) sociale steun,
3) sociale normen.

We vonden dat hoge kritische gezondheidsvaardigheden, de beschikbaarheid van steun in de vorm van medische informatie en niet-conservatieve sociale normen positief gerelateerd zijn aan betrokkenheid bij de besluitvorming. Onze resultaten impliceren ook dat de beslissing om deel te nemen aan de besluitvorming niet zo individueel is als je op het eertse gezicht zou zeggen; de sociale omgeving van iemand speelt hierin ook een rol. Strategieën gericht op het stimuleren van samen beslissen moeten rekening houden met de sociale omgeving van de patiënt. (aut. ref.)
Gegevensverzameling