Publicatie

Publicatie datum

Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

Weert, J. van, Peter, J., Dulmen, S. van, Ribbe, M., Bensing, J. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden. In: Dr G.J. van Hoytema Stichting. Symposium "Probleemgedrag bij dementerende ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen", 6 november 2003 in Enschede. 37-43
Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit
eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de
werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen specifieke
begeleidingsmethodiek wordt toegepast, meer dan 40% van de verzorgenden problemen ervaart in de
omgang met demente ouderen. Naarmate meer problemen worden ervaren nemen ook de ervaren werklast en
de gevoelens van burnout toe, het geen kan leiden tot een hoger ziekteverzuim. Daarom werd in dit
onderzoek ook nagegaan wat het effect is van snoezelen op de arbeidstevredenheud, stress, reacties
en burnout van verzorgenden. (aut. ref.)