Afgesloten
2007

Evaluatie Vogelaarakkoord, 2006-2007

Duur: 2006 - 2007

De stelselwijziging in 2006 heeft grote gevolgen gehad voor de wijze waarop huisartsen worden gehonoreerd. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen verzekeraars, het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsenvereniging. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogenaamde Vogelaarakkoord. In dit project worden de eventuele gevolgen van deze afspraken onderzocht.

In het onderzoek wordt onder meer nagegaan hoe het aantal contacten in de huisartspraktijk zich heeft ontwikkeld; en in hoeverre hierin verschillen zijn tussen voormalig ziekenfonds- en particulier verzekerden; en in hoeverre komt er meer substitutie tot stand tussen huisartsenzorg en tweedelijnszorg.
Het onderzoek wordt uitgevoerd met gegevens uit het elektronisch medisch dossier van huisartsen die deelnemen aan LINH (HAG-036).

De resultaten geven inzicht in de gevolgen van de stelselwijziging in de huisartsenzorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS