Publicatie

Publicatie datum

Op de huid: inventarisatie zorgvraag en marktgebied huidtherapie.

Hansen, J., Schepman, S. Op de huid: inventarisatie zorgvraag en marktgebied huidtherapie. Utrecht: NIVEL, 2009. 79 p.
Download de PDF
Huidtherapie is relatief jong en onbekend. Dermatologen en plastisch chirurgen verwijzen al regelmatig naar deze paramedicus, en driekwart van de huisartsen. De komende jaren zal het aantal huidtherapeuten fors stijgen.

Huidtherapie is ontstaan door de combinatie van inzichten van dermatologen, plastisch chirurgen en schoonheidsspecialisten. De HBO-opleiding tot huidtherapeut duurt vier jaar. Huidtherapeuten besteden de meeste tijd aan ‘lymfedrainage’ en oedeemtherapie bij kankerpatiënten, en ze doen ook veel licht- en lasertherapie. Verder kunnen ze onder meer acne of littekens behandelen. Het werkterrein van de huidtherapeut overlapt hier en daar met dat van de huisarts, praktijkondersteuner en fysiotherapeut. Een huidtherapeut werkt op verwijzing van een arts. Hij probeert de huidfuncties te optimaliseren en geeft advies, instructie en voorlichting. De huidtherapeut kan bovendien medische hulpmiddelen en prothesen verstrekken.

Overlap
Dermatologen en plastisch chirurgen verwijzen bijna allemaal regelmatig naar de huidtherapeut, huisartsen nog wat minder - 25% zelfs nog nooit – zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) dat is gesubsidieerd door Hogeschool Utrecht. NIVEL-onderzoeker Johan Hansen: “Voor sommige behandelingen kun je ook bij de praktijkondersteuner terecht. Wellicht verklaart de overlap met huisarts en praktijkondersteuner in het behandelen van kleine huidproblemen het kleinere aantal verwijzingen door de huisarts.”

Stijging
Vanwege de instroom in de opleiding zal het aantal huidtherapeuten de komende jaren stijgen van 462 werkzame huidtherapeuten in 2009, naar 1300 tot 1400 in 2020. Momenteel is er nauwelijks sprake van werkloosheid onder huidtherapeuten. Of er ook in 2020 voldoende werk is voor nieuwe huidtherapeuten zal mede afhangen van het verwijsgedrag van anderen. En dat zal afhankelijk zijn van de mate waarin de huidtherapeuten zichtbaar kunnen maken welke zorg ze leveren en wat de kwaliteit daarvan is. Dermatologen en plastisch chirurgen zijn hiervan al op de hoogte. Zij voorzien vacatures voor nieuwe huidtherapeuten en zijn vaker bekend met de huidtherapeut, waardoor ze ook meer verwachten te gaan verwijzen. De verwijzing door de huisarts zal mogelijk ook afhangen van de mate waarin huisartsen en huidtherapeuten gaan samenwerken en ketenzorg leveren voor patiënten met huidproblemen. De wens van nieuwe huidtherapeuten om zich met andere zorgverleners op één locatie te vestigen past in de trend richting een geïntegreerde eerste lijn.