Publicatie

Publicatie datum

Op naar meerwaarde - eHealth monitor 2014.

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A. Op naar meerwaarde - eHealth monitor 2014. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2015, 93(2), 58-59
Download de PDF
In oktober 2014 brachten Nictiz en het NIVEL voor de tweede keer de eHealthmonitor uit.De eHealth-monitor is een doorlopend landelijk onderzoek, waarin Nictiz en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart brengen. Welke eHealthtoepassingen zijn er beschikbaar voor zorggebruikers, artsen en verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners en waar maken ze gebruik van? eHealth is het gebruik van ICT, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. De eHealth-monitor hanteert een brede opvatting van eHealth, waarbij zowel wordt gekeken naar mogelijkheden voor zowel patiënten als zorgverleners. (aut. ref.)