Publicatie

Publicatie datum
Oriëntatie en voorbereiding op het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten met PROMs (Patient Reported Outcome Measures). (Online tool en onderdeel van de PROM-toolbox op Zorginzicht.nl).
Triemstra, M., Glind, I. van de, Wees, Ph. van der, Lammers, R., Vajda, I., Bos, N., Boer, D. de. Oriëntatie en voorbereiding op het meten van patiënt-gerapporteerde uitkomsten met PROMs (Patient Reported Outcome Measures). (Online tool en onderdeel van de PROM-toolbox op Zorginzicht.nl). Utrecht/Nijmegen: Nivel, IQ Healthcare, Patiëntenfederatie Nederland, VSOP, 2018.
Vragen, bel of mail:
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief