Afgesloten
2018

Ontwikkelen van een beslisboom voor het gebruik van PROMs (patient reported outcome measures)

Duur: aug 2017 - mrt 2018

Achtergrond
PROMs worden in toenemende mate gebruikt om uitkomsten van zorg bij patiënten te meten. Maar onduidelijk is vaak of en wanneer het nuttig en relevant is om PROMs te meten. Wanneer is het (niet) zinvol om een PRO te meten?

Onderzoeksvragen
1. Wat is de huidige kennis over keuzes om PROMs te gebruiken voor de verschillende gebruiksdoelen?
2. Wat zijn de ervaringen van voorlopers bij het maken van keuzes omtrent PROMs voor de verschillende gebruiksdoelen?
3. Hoe kunnen partijen – zoals koepelorganisaties en branchepartijen - geholpen worden in het maken van keuzes voor het zinvol gebruiken van PROMs voor één of meerdere gebruiksdoelen?

Methode
Literatuurstudie, interviews en werkbijeenkomsten met experts, praktijktoets.

Resultaat
Digitaal onderzoeksrapport en een beslisboom op basis waarvan partijen kunnen beslissen of het wel/niet zinvol is om PROMs toe te passen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland
Projectpartners
IQ healthcare; Radboud UMC