Publicatie

Publicatie datum

Panel Verpleging & Verzorging: verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Panel Verpleging & Verzorging: verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor Verpleegkundigen: 2013, 123(2), p. 35-36.
Download de PDF
Verpleegkundigen en verzorgenden van het Panel Verpleging & Verzorging die werken met volwassenen met een chronische ziekte of beperking en/of zorgbehoeftige ouderen gaven aan hoe zij hun rol zagen binnen de afspraken van het regeerakkoord “Bruggen slaan”, dat VVD en PvdA in oktober 2012 sloten.
Deze afspraken gaan over het benutten van de kracht van mensen, zorg dicht bij mensen thuis, zoeken naar ondersteuning in eigen kring, participatie in de samenleving, en versterking van het sociaal netwerk.