Publicatie

Publicatie datum

Patiënten stellen meer praktische vragen aan de huisarts.

Meijers, M., olde Hartman, T., Dulmen, S. van, Noordman, J. Patiënten stellen meer praktische vragen aan de huisarts. Huisarts en Wetenschap: 2020(augustus)
Download de PDF
Het is belangrijk periodiek te onderzoeken hoe het vraaggedrag van patiënten in de spreekkamer van de huisarts door de tijd verandert. Dat vormt namelijk een van de indicatoren van de patiëntparticipatie, die in Nederland de laatste jaren steeds meer gestimuleerd wordt.

Het blijkt dat patiënten in 2016 minder vragen stelden dan in 2007, terwijl de gemiddelde consultduur toenam. Het type vragen veranderde significant: het aantal medische vragen nam af, terwijl het aantal vragen van meer praktische aard (bijvoorbeeld over financiën en logistiek) groeide, vooral onder laagopgeleide patiënten.