Publicatie

Publicatie datum

Patiëntveiligheid in ziekenhuizen heronderzocht: de feiten.

Langelaan, M., Broekens, M.A., Bruijne, M.C. de, Groot, J.F. de, Moesker, M.J., Porte, P.J., Schutijser, B., Singatani, R., Smits, M., Zwaan, L., Asscheman, H., Wagner, C. Patiëntveiligheid in ziekenhuizen heronderzocht: de feiten. BoardRoom ZORG: 2017
Lees online
De potentieel vermijdbare sterfte bij in Nederlandse ziekenhuizen overleden patiënten was 2,6% in 2011/2012. De nieuwe Monitor Zorggerelateerde Schade wijst uit dat dit percentage niet significant is gewijzigd. Op een aantal veiligheidsthema’s zijn echter wel verbeteringen te zien. Een kwart van de patiënten die zijn overleden door potentieel vermijdbare schade, had een geschatte levensverwachting van meer dan vijf jaar en 80% van meer dan een jaar.