Publicatie

Publicatie datum

Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Ziekenhuizen: van openheid naar reflectie en veerkracht.

Schlinkert, C., Jelsma, J., Wagner, C. Patiëntveiligheidscultuur in Nederlandse Ziekenhuizen: van openheid naar reflectie en veerkracht. Utrecht: Nivel, 2022. 39 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt onderdeel drie van de monitor patiëntveiligheid (2019-2022) gepresenteerd: de patiëntveiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen in 2020.

Onveilige situaties, bijvoorbeeld rond medicatie, overdracht of operaties kunnen op elke afdeling van een ziekenhuis voorkomen. Soms lukt het niet om deze onderwerpen succesvol aan te pakken of tot een bevredigende oplossing te komen. Een mogelijke belemmering kan de veiligheidscultuur van het ziekenhuis zijn. Dat wil zeggen, de wijze waarop men in het ziekenhuis zaken die niet goed gaan (fouten of incidenten) bespreekt of juist niet bespreekt. Daarnaast is het ook belangrijk dat medewerkers veerkrachtig (i.e., flexibiliteit en bereidheid om zich aan te passen) zijn om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan om zo fouten te voorkomen. De veiligheidscultuur en de veerkracht van medewerkers is in dit rapport gemeten. Het rapport presenteert hoe momenteel (2020) de veiligheidscultuur in de deelnemende Nederlandse ziekenhuizen is en of deze cultuur is veranderd in vergelijking met de periode voorafgaand aan het VMS Veiligheidsprogramma (eerste meting: 2005-2007) en na afloop van het programma (tweede meting: 2012). Verder documenteert dit rapport voor het eerst de medewerker veerkracht in ziekenhuizen.