Publicatie

Publicatie datum

Percentage overstappers afgenomen: keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie.

Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J. de. Percentage overstappers afgenomen: keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
Het percentage verzekerden dat overstapte naar een andere zorgverzekeraar is na een stijging in de afgelopen jaren, in 2014 afgenomen tot 8%. Vorig jaar was dat nog 10%. Nog steeds blijft voor overstappers de premie de belangrijkste reden om te wisselen. Dit motiveert verzekeraars om scherp op de prijs van de polis te blijven letten. Voor de keuze van een polis is echter niet alleen de premie van belang, verzekerden hechten ook sterk aan keuzevrijheid.

“Dit lijkt op gespannen voet te staan met de selectieve inkoop van zorg”, verklaart NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma. De hoogte van de premie blijkt voor 61% van de bevolking een belangrijke reden bij de keuze voor de polis, keuzevrijheid is dat voor 64%. Dit verklaart waardoor slechts 6% voor een budgetpolis met beperkte keuzevrijheid koos. “Verzekerden vinden het belangrijk om hun keuzevrijheid te behouden.”

Ouderen
“Ouderen en mensen met een matige of slechte gezondheid wisselen het minst en ervaren ook meer belemmeringen om te wisselen”, stelt Reitsma. “Hierdoor kunnen deze groepen vast komen te zitten bij een zorgverzekeraar en geen polis kiezen die hen het beste past.”

Perceptie
Deze situatie bestond ook in het oude stelsel, toen oudere en chronisch zieke particulier verzekerden vastzaten aan een dure polis. Om dit probleem op te lossen is onder meer de acceptatieplicht ingevoerd, waardoor tegenwoordig iedereen kan wisselen voor de basisverzekering. “Ondanks dat de feitelijke barrières zijn opgeheven, blijven ze in de perceptie van verzekerden kennelijk toch nog bestaan.”

Wie wisselt
De afname in het percentage overstappers is in 2014 het sterkst onder de jongeren (18 tot en met 39 jaar). Al zitten in die groep nog steeds de meeste overstappers. Van de jongeren wisselde in 2014 14%, tegenover 5% van de mensen van 40 tot en met 64 jaar en 2% van de mensen van 65 jaar en ouder. Margreet Reitsma: “Kennelijk stappen jongeren makkelijker over. Zij gebruiken gemiddeld genomen minder zorg en voor hen zal de inhoud van de verzekering minder zwaar wegen dan de premie.”

Zonder aanvullende verzekering
Tussen 2006 en 2013 daalde het percentage mensen met een aanvullende verzekering van 97 naar 87%. Dit jaar daalt dit verder naar 85%. Driekwart van de verzekerden geeft aan geen aanvullende verzekering nodig te hebben omdat ze er geen of weinig gebruik van maken. In 2013 vond 33% de aanvullende verzekering te duur, inmiddels is dit gestegen naar 41%.

Consumentenpanel Gezondheidszorg
Voor het onderzoek hebben afgelopen februari 810 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst beantwoord. Het panel verzamelt informatie onder de algemene bevolking in Nederland over de meningen over de gezondheidszorg en de ervaringen hiermee. Het panel bestaat uit ongeveer 6000 personen van 18 jaar en ouder.
Gegevensverzameling