Publicatie

Publicatie datum

Pijn bij dementie: een systematische literatuur-search over de geprotocolleerde behandeling en begeleiding van pijn.

Francke, A., Veer, A. de, Achterberg, W., Ribbe, M. Pijn bij dementie: een systematische literatuur-search over de geprotocolleerde behandeling en begeleiding van pijn. Tijdschrift voor VerpleeghuisGeneeskunde: 2006, 31, p. 226-230
Download de PDF
Pijn en emotioneel welbevinden komen frequent voor bij dementiepatiënten, maar zijn vaak moeilijk te herkennen. Wij verrichtten een systematische literatuur-search naar publicaties over geprotocolleerde beoordeling, begeleiding en behandeling van pijn en emotioneel onwelbevinden bij dementiepatiënten. Na bestudering van 352 titels en abstracts werden 21 artikelen geselecteerd, waarvan er uiteindelijk maar drie aan de inclusiecriteria voldeden. Deze studies beschreven dezelfde interventie, de Amerikaanse Serial Trial Intervention, die een stapsgewijze beoordeling en begeleiding/behandeling voorschrijft. De interventie heeft positief effect op het aantal gedragsuitingen. Voor de Nederlandse situatie (met minder nurse practitioners en de aanwezigheid van verpleeghuisarts) zal deze interventie niet alleen vertaald, maar ook enigszins aangepast moeten worden. (aut. ref.)