Publicatie

Publicatie datum

Placebowerking en de behandeling van functionele klachten.

Dulmen, A.M. van. Placebowerking en de behandeling van functionele klachten. Bijblijven: 2002, 18(21), 7-14
Download de PDF
Placebowerking is inherent aan een contact tussen arts en patiënt. Het exploreren van de hulpvraag, het bieden van een verklaring voor de klachten, het geven van aandacht en het verrichten van lichamelijk onderzoek hebben immers allemaal betekenis voor de patiënt. Bij het ontbreken van een effectieve medische interventie, zoals in geval van functionele klachten, kan inzicht in de werkzaamheid van deze factoren uitkomst bieden. Patiënten met functionele klachten lijken vooral gebaat bij het versterken van positieve verwachtingen omtrent het beloop van de klachten, het veranderen van incorrecte opvattingen over de klachten en het versterken van het gevoel van controle.