Publicatie

Publicatie datum

Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector.

Legemaate, J., Plomp, E., Die, A.C. de, Grit, K., Friele, R., Bal, R. Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht: 2014, 38(2), p. 94-106.
Download de PDF
De wetgeving met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van zorg is complex, versnipperd en lacunair. De afgelopen jaren is verscheidene malen bepleit een integrale Toezichtwet in de zorg tot stand te brengen. De recent afgesloten thematische wetsevaluatie bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg levert sterke aanwijzingen op dat een nieuwe Wet toezicht kwaliteit zorgsector meerwaarde kan hebben.