Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Prof. dr. ir. Roland Friele
Adjunct-directeur Nivel; hoofd Onderzoek; hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Gezondheidszorg; programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg; hoogleraar 'Sociaalwetenschappelijke effecten van wet- en regelg...
0302729679