Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Prof. dr. ir. Roland Friele
Programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Zorg; hoogleraar 'Sociaalwetenschappelijke effecten wet- en regelgeving in de zorg', Tranzo, Tilburg University

Onderzoek

Als onderzoeker houd ik mij bezig met wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, de bedoelde en onbedoelde effecten die wetten hebben en het toezicht op de uitvoering.

Speciale aandacht voor klachtafhandeling
Klachtafhandeling heeft mijn bijzondere aandacht, bijvoorbeeld bij het project Open in de zorg. Daarin wordt onderzocht hoe we opener en eerlijker kunnen omgaan met klachten en incidenten in de zorg. Binnen en buiten het Nivel werk ik samen met veel verschillende partners. Het is altijd een uitdaging om in zo’n diverse groep tot een gezamenlijk resultaat te komen, zoals bij de evaluatie van de jeugdwet, de wet op de orgaandonatie en de zorgverzekeringswet. Ik vind dat ons werk bijzondere resultaten moet opleveren, voor onderzoekers en opdrachtgever. Ik hoop altijd op een verrassing.

Publicaties

CV

Career

2009 - 2022 Adjunct-directeur Nivel
2008 Hoogleraar 'Sociaalwetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University
2002 Programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Zorg
2002 Hoofd Kenniscentrum Nivel
2002 - 2022 Hoofd onderzoeksafdeling Organisatie en Sturing in de Zorg Nivel
1991 Senior onderzoeker: Thuiszorgtechnologie, Consumentenpanel Gezondheidszorg, Vraaggestuurde zorg
1989 Onderzoeker bij het Nivel
1985 Start met onderzoek voor proefschrift, Wageningen University
1983 - 1985 Docent Sociale vakken aan de Landbouwhogeschool te Deventer

Education

1985 - 1989 Phd thesis: Wageningen University, dept. Human Nutrition: Diabetes and Diet: Managing Dietary Barriers Prof. JGAJ Hautvast, Prof. ATJ. Nooy
1975-1983 Msc. Human Nutrition, Wageningen University

Memberships/external committees

Member Board Stichting Roessingh Research and Development
Member program committee ZonMw ‘Kwaliteit van Zorg: Actieonderzoek Innovatieve Zorg’.
Member program committee ZonMw ‘Regionale kenniswerkplaatsen jeugd’
Member of the management-team of the Centre for Care Technology Research