Publicatie

Publicatie datum

Posttraumatische stressklachten tijdens de coronapandemie bij volwassenen in Nederland: verdiepende analyses Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022.

Duinkerken, A. van, Dückers, M., Meerdink, A., Hiemstra, M., Bosmans, M. Posttraumatische stressklachten tijdens de coronapandemie bij volwassenen in Nederland: verdiepende analyses Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 30 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van verdiepende analyses op data uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 op het onderwerp posttraumatische stressklachten. Het doel van deze rapportage is om inzicht te bieden in de blootstelling van volwassenen (18 jaar en ouder) aan verschillende heftige gebeurtenissen tijdens de coronapandemie en in welke mate deze gebeurtenissen hebben geleid tot posttraumatische stressklachten (PTSS-klachten). Het gaat daarbij zowel om coronagerelateerde gebeurtenissen als om andere heftige gebeurtenissen. Ook welke groepen het grootste risico lopen op het mogelijk ontwikkelen van deze klachten wordt onderzocht. Dit biedt aanknopingspunten voor beleid.

Deze rapportage gaat in op de relatieve impact van coronagerelateerde gebeurtenissen in vergelijking met andere heftige gebeurtenissen waarop het onderzoek naar PTSS zich van oudsher richt. Deze inzichten zijn aanvullend op de bevindingen uit twee factsheets over symptomen van PTSS gebaseerd op de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Dit onderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 die de effecten van de coronapandemie op de gezondheid van de Nederlandse bevolking in kaart brengt. Het netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) – dat bestaat uit het Nivel, RIVM, ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de lokale GGD’en en GGD GHOR Nederland – voert deze integrale, brede Gezondheidsmonitor COVID-19 uit. Deze monitor is mogelijk gemaakt door ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.