Publicatie

Publicatie datum

Potentiële overstapbelemmeringen.

Esch, T. van, Brabers, A., Kroneman, M., Jong, J. de. Potentiële overstapbelemmeringen. Utrecht: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Ons zorgverzekeringsstelsel is zo ingericht dat het voor iedereen, oud of jong, gezond of ziek, arm of rijk, mogelijk is om tegen dezelfde voorwaarden een basisverzekering af te sluiten. Toch blijken sommige groepen verzekerden overstapbelemmeringen te ervaren. Zorgverzekeraars hebben in het actieplan “Kern-Gezond” afgesproken eventuele (gepercipieerde) overstapbelemmeringen voor verzekerden weg te nemen door bestaande, nog geldige machtigingen en toegangsverleningen tot een PGB van elkaar over te nemen en door geen acceptatievoorwaarden (medische selectie of wachttijden) toe te passen als een verzekerde een vergelijkbaar pakket elders heeft. Dit feitenblad brengt in kaart in hoeverre de informatievoorziening van zorgverzekeraars en volmachten in overeenstemming is met deze afspraken. (aut. ref.)