Publicatie

Publicatie datum

Praktijkondersteuners positief over zorgpaden eerste lijn.

Veer, A. de, Francke, A., Bakker, D. de, Schaap-Visser, A., Hamming, A. Praktijkondersteuners positief over zorgpaden eerste lijn. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning: 2013, 8(1), p. 6-10.
Lees online
Doel: Zorgpaden binnen de eerstelijnsgezondheidszorg zijn in opkomst, maar er is nog niet veel bekend over de ervaringen van praktijkondersteuners met zorgpaden en hun mening daarover. Methode: Van de benaderde praktijkondersteuners vulden er 231 een gestructureerde vragenlijst in. De vragenlijst bevatte vragen over de aanwezige en gewenste zorgpaden, de mening over het gebruik van zorgpaden in de eerste lijn, en de ervaren voor- en nadelen van zorgpaden. Resultaten: Praktijkondersteuners vinden het wenselijk om in de eerste lijn te werken met zorgpaden. Zij verwachten dat dit leidt tot een betere taakverdeling en afstemming en een betere benutting van elkaars expertise. Ruim de helft denkt wel dat het de bureaucratie in de zorg vergroot. Verpleegkundigen uit thuiszorginstellingen zijn (nog) positiever over het werken met zorgpaden dan praktijkondersteuners. Beschouwing: Voor praktijkondersteuners en verpleegkundigen uit thuiszorginstellingen kunnen zorgpaden een middel zijn om een geïntegreerde en sterke eerstelijnsgezondheidszorg te bevorderen. De praktijkondersteuner kan een centrale rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden. We moeten voorkomen dat zorgpaden de hoeveelheid administratie en bureaucratie vergroten. (aut.ref.)
Gegevensverzameling