Publicatie

Publicatie datum

PROMs en PREMs voor mensen met een visuele beperking: ontwikkeling, cognitieve validatie en implementatieplan van vragenlijsten voor het meten van uitkomsten en cliëntervaringen bij mensen met een visuele beperking. Een onderzoek voor Koninklijke Vi...

Springvloet, L., Scheffer, M., Triemstra, M., Boer, D. de. PROMs en PREMs voor mensen met een visuele beperking: ontwikkeling, cognitieve validatie en implementatieplan van vragenlijsten voor het meten van uitkomsten en cliëntervaringen bij mensen met een visuele beperking. Een onderzoek voor Koninklijke Visio. Utrecht: Nivel, 2022. 69 p.
Download de PDF
Koninklijke Visio heeft de ambitie om te excelleren als expertisecentrum voor visuele revalidatie en om de participatie van cliënten bij kwaliteitsverbetering structureel te vergroten. Hiertoe is Nivel verzocht om twee vragenlijsten te ontwikkelen om de ervaringen en gezondheidsuitkomsten bij cliënten te meten. De ene vragenlijst gaat over de ervaren gezondheidsuitkomsten of kwaliteit van leven (PROMs, Patient Reported Outcome Measures) en de andere vragenlijst over de ervaringen van cliënten met de zorg (PREMs, Patient Reported Experience Measures).

Het doel van dit project was om, samen met cliënten en zorgprofessionals, valide en betrouwbare vragenlijsten te ontwikkelen die breed gedragen worden door alle betrokkenen en stakeholders (cliënten, cliëntenraad, zorgprofessionals, managers en zorgverzekeraars) en die zowel geschikt is voor intern gebruik – voor toepassing in de dagelijkse praktijk (bij samen beslissen en zorgevaluaties met cliënten) en kwaliteitsverbetering – als voor externe kwaliteitsdoeleinden (verantwoording en benchmarking).

De doelgroep voor de vragenlijsten zijn mensen met visuele beperkingen behorend tot twee grote cliëntgroepen van Visio, namelijk cliënten in het zorgprogramma Automobiliteit (AM), dat zich richt op deelname aan het verkeer, en Neurovisuele Revalidatie (NVR). het Nivel vragenlijsten om de ervaringen en gezondheidsuitkomsten bij cliënten te meten.

De ene vragenlijst gaat over de ervaren gezondheidsuitkomsten of kwaliteit van leven (PROMs, Patient Reported Outcome Measures) en de andere vragenlijst over de ervaringen van cliënten met de zorg (PREMs, Patient Reported Experience Measures).