Publicatie

Publicatie datum

Psychosociale aspecten van crisismanagement: taken en uitdagingen voor bestuur en beleid. Een analyse van recente casuïstiek.

Dückers, M., Hoof, W. van, Holsappel, J. Psychosociale aspecten van crisismanagement: taken en uitdagingen voor bestuur en beleid. Een analyse van recente casuïstiek. Tijdschrift voor veiligheid: 2021, 18(3-4), p. 14-41
Download de PDF
Het is van belang dat bestuurders, adviseurs en beleidsmakers zich voorbereiden op
de psychosociale uitdagingen van rampen en crises. Deze cruciale strategische
dimensie van crisismanagement heeft opvallend weinig aandacht gekregen in de
literatuur. Tegen de achtergrond van een theoretisch ordeningsmodel beschrijft dit
artikel dilemma’s en uitdagingen, afgeleid uit analyses van crises en minicrises
tussen 2012 en 2016. De casuïstiek geeft een inkijk in kwesties waarmee bestuur
en beleid in de crisispraktijk te maken krijgen. Deels gaat het om klassieke generieke
problemen rondom coördinatie, samenwerking en communicatie. Andere
terugkerende thema’s hebben te maken met sociale media, de dynamiek tussen
erkenning en verantwoording, en de spanning tussen evalueren met een leer- danwel
verantwoordingsdoel. Ook blijkt het onverminderd een probleem om zicht te
krijgen op getroffenen en hun behoeften, problemen en kwetsbaarheden.