Publicatie

Publicatie datum

QUALICOPC: Birinci basamak sağlik hizmetlerini kalite, maliyet ve aşitlik açisindan değerlendiren çok ülkeli bir çalişma* = QUALICOPC: a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care.

Akman, M., Kalaça, S., Sargin, M., Tuncel, B., Ünlüoğlu, I., Uğurlu, M., Schäfer, W.L.A., Boerma, W.G.W., Groenewegen, P.P. QUALICOPC: Birinci basamak sağlik hizmetlerini kalite, maliyet ve aşitlik açisindan değerlendiren çok ülkeli bir çalişma* = QUALICOPC: a multi-country study evaluating quality, costs and equity in primary care. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi: 2012, 16(2), 68-71
Lees online