Publicatie

Publicatie datum

Registratielast: waar komt het vandaan?

Groot, K. de, Verest, W., Veer, A.J.E. de, Paans, W., Francke, A.L. Registratielast: waar komt het vandaan? TVZ: Verpleegkunde in praktijk en wetenschap: 2019, 129(6), p. 34-35.
Download de PDF
De registratielast die verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders ervaren, krijgt veel aandacht in media, beleid en onderzoek. Tot nu toe is de aandacht vooral gericht op registratiewerkzaamheden die zorgprofessionals doen voor organisaties, zoals minutenregistraties of declaraties. Maar uit ons onderzoek blijkt dat zij ook registratielast ervaren door de verslaglegging over de zorg aan individuele cliënten.
Gegevensverzameling