Publicatie

Publicatie datum

Samen verantwoordelijk voor veiligheid: advies van Shell-topman botst met ziekenhuispraktijk.

Struben, V., Dückers, M., Wagner, C. Samen verantwoordelijk voor veiligheid: advies van Shell-topman botst met ziekenhuispraktijk. Medisch Contact: 2007, 62(9), 394-395
Lees online
Kernpunten:
- In zijn rapport "Hier werk je veilig, of je werkt hier niet" adviseert Shell-topman Rein Willems onder meer om ziekenhuisdirecties volledig eindverantwoordelijk te maken voor de veiligheid van patiënten en en medewerkers.
- Het advies sluit aan bij de wens van ziekenhuisbestuurders om grip te krijgen op de aansturing van ziekenhuizen en de medisch specialisten die er werken.
- Het advies is in theorie een logisch vervolg op ontwikkelingen in de aansturing van ziekenhuizen in de afgelopen decennia. Maar in de praktijk zijn medici en directie gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en veilgheid in de zorg.
- Tijdelijke contracten en beoordelingsgesprekken met medisch specialisten zijn geschikt om afspraken te maken op individueel niveau, maar minder geschikt om op het niveau van de professie verantwoordelijkheden af te bakenen en te verschuiven.