Publicatie

Publicatie datum

Samenwerking bij personenalarmering: een inventarisatie van de spoedzorgketen.

Gaag, M. van der, Bos, N., Hendriks, M., Boer, D. de. Samenwerking bij personenalarmering: een inventarisatie van de spoedzorgketen. www.nivel.nl: Nivel, 2018. 45 p.
Download de PDF
Personenalarmering is een dienstverlening, waardoor ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen als zij dit willen. In geval van nood kan een alarmknop worden ingedrukt waarop verbinding wordt gemaakt met een centrale voor personenalarmering. In dit onderzoek is de mate van samenwerking geïnventariseerd tussen centrales voor personenalarmering, thuiszorgorganisaties en HAP rondom personenalarmering in de regio’s Zuidoost Brabant en Rotterdam. Door de inventarisatie wordt een inschatting gemaakt van de veiligheidsrisico’s voor personen die gebruik maken van personenalarmering.