Publicatie

Publicatie datum

Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2009.

Vriend, H.J., Koedijk, F.D.H., Broek, I.V.F. van den, Veen, M.G. van, Coul, E.L.M. Op de, Sighem, A.I. van, Verheij, R.A., Sande, M.A.B. van der. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2009. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2010.
Download de PDF
Gegevensverzameling