Publicatie

Publicatie datum

Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2010.

Vriend, H.J., Koedijk, F.D.H., Broek, I.V.F. van den, Veen, M.G. van, Coul, E.L.M. Op de, Sighem, A.I. van, Verheij, R.A., Sande, M.A.B. van der. Sexually transmitted infections, including HIV, in the Netherlands in 2010. Bilthoven: RIVM, 2011.
Download de PDF
In 2010 hebben in totaal 105.016 mensen zich bij een van de centra in Nederland laten testen op een seksueel overdraagbare aandoening (soa); dat is 13% meer dan in 2009. Door deze stijging zijn er meer soa's gediagnosticeerd. Het percentage consulten waarin een (of meerdere) soa werden gevonden is licht gestegen. Net als in voorgaande jaren was chlamydia de meest gediagnosticeerde soa bij bezoekers van de soa-centra in Nederland, vooral onder heteroseksuele jongeren onder de 25 jaar. Chlamydia. Het aantal infecties is toegenomen in 2010, evenals het percentage positieve chlamydia-testen (n = 11.526 respectievelijk 11,2%). 11% van de heteroseksuele bezoekers van soa-centra had een chlamydia-infectie, onder heteroseksuelen jonger dan 25 jaar was dit 14%. Gonorroe. Ondanks een toename in het aantal infecties in 2010 (n = 2.815) is het percentage positieve gonorroetesten stabiel gebleven (2,7%). In Nederland werd nog geen gonorroestam gevonden die (klinisch) resistent is tegen derde generatie cefalosporine (antibiotica). Wel zijn meer stammen gevonden die hiervoor minder gevoelig zijn. Monitoring van resistentie blijft daarom van belang om - indien nodig - tijdig behandeladviezen bij te kunnen stellen. Syfilis. In 2010 nam het aantal nieuwe syfilisdiagnoses en het percentage positieve testen (n = 500 respectievelijk 0,5%) in vergelijkbare mate af als in 2009. Deze lichte daling is al langere tijd gaande. Syfilis werd vooral gediagnosticeerd bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) (89% van alle syfilisdiagnoses). Hiv. Zowel het aantal als het percentage positieve hiv-testen bij de soa-centra (n = 375 respectievelijk 0,4%) is in 2010 opnieuw licht gedaald. Sinds 1 januari 2010 worden alle bezoekers van soa-centra op hiv getest, tenzij dit expliciet geweigerd wordt (opting-out); dit jaar weigerde 3% van alle bezoekers die niet wisten of ze hiv hadden. In 2010 werd bij 31% van de bekend hiv-positieve MSM een of meerdere soa's gevonden. Bezoekers soa-centra. De soa-centra bieden hoogrisicogroepen een laagdrempelige diagnose en aanvullende curatieve zorg. Er waren in 2010 vooral meer consulten van MSM, een stijging van 20% ten opzichte van 2009. Bij 14% van de bezoekers werd een of meerdere soa's gevonden (bij 19% van de MSM en 12% van de heteroseksuele bezoekers). Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Gegevensverzameling