Publicatie

Publicatie datum

Sluipend kwaliteitsverlies: medisch specialisten over probleemsituaties in de zorg.

Beaujean, D., Hutten, J., Groenewegen, P. Sluipend kwaliteitsverlies: medisch specialisten over probleemsituaties in de zorg. Medisch Contact: 2002, 57(24), 924-927
Lees online
Veel medisch specialisten maken zich zorgen omdat zij hun patiënten niet altijd de zorg kunnen leveren die zij volgens hun professionele normen noodzakelijk achten. In een inventariserende telefonische enquête naar meningen en ervaringen van medisch specialisten waren de meest genoemde situaties: te weinig tijd voor een patiënt tijdens consult, patiënt kan niet worden geopereerd op het moment dat de specialist dat nodig vindt, en patiënt kan niet worden opgenomen op het moment dat de specialist dat nodig vindt. Dergelijke situaties komen minder voor in ziekenhuizen met minder dan 500 bedden. Specialisten die deze situaties vaker meemaken, zijn minder tevreden met hun werk.De enquête is gehouden onder 255 medisch specialisten en specialisten in opleiding. (aut. ref.)