Publicatie

Publicatie datum

Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties.

Bos, N., Hendriks, M., Booys, M. de, Wets, M. Spoed moet goed: indicatoren en normen voor zes spoedzorgindicaties. Diemen: Zorginstituut Nederland, 2015. 99 p.
Download de PDF
Het doel van dit rapport is primair om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geleverde zorg in de acute fase voor de genoemde indicaties in het ziekenhuis.
Echter, de geboden kwaliteit van zorg voor deze aandoeningen reikt verder dan alleen de acute fase. Inzicht is ook nodig in de kwaliteit van zorg in het gehele traject, dus vanaf de eerste symptomen tot en met de nazorg. Het is daarom van belang dat er kwaliteitsstandaarden voor deze aandoeningen beschikbaar zijn.
Kwaliteit van zorg in de acute fase wordt mede bepaald door de mate waarin de keten functioneert. Het Kwaliteitskader Spoedzorg dat momenteel in samenwerking met betrokken partijen wordt ontwikkeld, strekt zich uit over de gehele keten. De in dit rapport opgenomen indicatoren en aanbevelingen voor de spoedzorgketen zullen daarin worden opgenomen. (aut. ref.)