Publicatie

Publicatie datum

Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap is zinvol.

Leemrijse, C. Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap is zinvol. In: www.allesoversport.nl
Lees online
De sportdeelname van mensen met een handicap of beperking blijft achter bij die van mensen zonder beperking. Daarnaast is dichtbij huis een passend aanbod vinden voor mensen met een beperking minder vanzelfsprekend. In 2015 is vanuit VWS ingezet op een nieuw gehandicaptensportbeleid: Grenzeloos Actief. Het programma richt zich op het mogelijk maken van een passend lokaal en regionaal sport- en beweegaanbod voor iedereen met een beperking.

Ter ondersteuning van het beleid is het onder andere belangrijk om meer inzicht te krijgen in wetenschappelijk onderbouwde kennis: Welke effecten hebben sport en bewegen op mensen met een handicap? En welke praktische vragen leven er in de praktijk?foto hein koops

Deze vraagstukken heeft het NIVEL in opdracht van het ministerie van VWS onderzocht en gepubliceerd in ‘Kennissynthese Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief? (Leemrijse en Schoenmaker, NIVEL, januari 2016)