Publicatie

Publicatie datum

Stand van zaken Basisunit Rampen & Draaiboek uitrolplan voor monitoring in de huisartspraktijk ter ondersteuning van de nazorg na rampen.

IJzermans, C.J. Stand van zaken Basisunit Rampen & Draaiboek uitrolplan voor monitoring in de huisartspraktijk ter ondersteuning van de nazorg na rampen. Utrecht: NIVEL, 2008. 35 p.
Download de PDF
Deze publicatie heeft drie doelstellingen. Ten eerste, zorgverleners regelmatig voeden met relevante informatie over ontwikkelingen in zorggebruik en morbiditeit van hun getroffen patiënten. Ten tweede, bijdragen aan geïntegreerde psychosociale nazorg. Ten derde, het geleerde ontsluiten voor toepassing bij komende rampen.