Publicatie

Publicatie datum

Stoppen met diabetesmedicatie.

Leemrijse, C., Horsselenberg, M., Nielen, M., Oers, F. van, Voorrips, L., Verweij, G. Stoppen met diabetesmedicatie. Utrecht: Nivel, 2021. 8 p.
Download de PDF
Kernpunten
- In de jaren 2019 kregen 824.250 personen diabetesmiddelen, dat is 4,6% van de bevolking: 5% van de mannen en 4,3% van de vrouwen. Het gebruik van diabetesmiddelen neemt met de leeftijd toe
- Orale bloedglucose-verlagende middelen worden vaker verstrekt dan insuline. Dit is verklaarbaar doordat orale bloedglucose-verlagende middelen worden voorgeschreven aan personen met diabetes type 2 en deze vorm van diabetes veel vaker voor komt dan diabetes type 1.
- Van de mensen die zowel in 2015 als in 2016 diabetesmiddelen kregen verstrekt, kreeg 1,7% deze medicatie niet meer in 2017 en 2018. In totaal gaat het om 10.585 personen, 4975 mannen en 5610 vrouwen.
- Personen tussen de 30 en 50 jaar en personen boven de 80 jaar stoppen vaker met diabetesmedicatie. In vrijwel alle leeftijdscategorieën is het percentage vrouwen dat stopt met diabetesmedicatie hoger dan het percentage mannen; dit verschil is het meest duidelijk in de leeftijdsgroep 20 tot 50 jaar.
- Het aantal personen dat stopt met orale bloedglucose-verlagende medicatie is relatief gezien hoger dan het aantal personen dat stopt met insuline.