Publicatie

Publicatie datum

Surveillance van acute veranderingen in morbiditeit en mortaliteit: mogelijkheden van registraties in de Nederlandse huisartspraktijk.

Nielen, M., Schellevis, F., Bakker, D. de, IJzermans, J., Donker, G., Verheij, R., Westert, G. Surveillance van acute veranderingen in morbiditeit en mortaliteit: mogelijkheden van registraties in de Nederlandse huisartspraktijk. Utrecht: NIVEL, 2006. 38 p.
Download de PDF
Er zijn momenteel twee landelijk representatieve huisartsregistratiesystemen (de CMR-Peilstations en Linh, beide uitgevoerd door het NIVEL) waarmee het in beginsel mogelijk is om plotselinge veranderingen in morbiditeit en mortaliteit te detecteren, mits het om frequente en niet-lokaal geconcentreerde fenomenen gaat.
Dit blijkt uit onderzoek van het onderzoeksinstituut NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) en het RIVM, gesubsidieerd door het Ministerie van VWS, naar de geschiktheid van huisartsregistratiesystemen om plotselinge veranderingen in morbiditeit en mortaliteit te detecteren. Het onderzoek speelt in op de vraag van de overheid of de informatievoorziening over uitbraken van infectieziekten en bioterroristische aanslagen 'op orde' is. De CMR-Peilstations dragen al jarenlang bij aan de informatie over het verloop van de jaarlijkse influenza-epidemie.
De CMR-Peilstations dekken ca. 1% van de Nederlandse bevolking en kunnen momenteel wekelijkse informatie leveren. Voor wekelijkse rapportages uit LINH (ca. 2% van de Nederlandse bevolking) zijn extra middelen noodzakelijk. Detectie van veranderingen in morbiditeit en mortaliteit is mogelijk dankzij het feit dat er historische gegevens zijn zodat veranderingen als zodanig herkenbaar zijn. Voor het detecteren van minder frequent voorkomende fenomenen en/of geografisch geconcentreerde gebeurtenissen is òf een toename van het aantal deelnemende huisartspraktijken nodig òf de faciliteit om regionaal huisartsen te rekruteren om tijdelijk gegevens te registreren.
Gegevensverzameling