Publicatie

Taakdelegatie aan doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Noordman, J., Verheij, R., Verhaak, P. Taakdelegatie aan doktersassistenten en praktijkondersteuners. Tijdschrift voor Praktijkondersteuning: 2009(4), p. 107-112.
Download de PDF
Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) onderzocht welke taken praktijkondersteuners en assistenten verrichten, en welke daarvan gedelegeerd zijn. Veertig huisartsen uit 21 praktijken zijn onderzocht; 15 praktijkondersteuners en 41 assistenten. Praktijkondersteuners en assistenten vulden een vragenlijst in over hun werkzaamheden en de tijdsbesteding. Om te achterhalen welke taken huisartsen aan hen delegeren, onderzocht het Nivel met een observatielijst 808 video-opnamen van huisarts-patiëntconsulten. Uit vragenlijsten en observaties bleek dat doktersassistenten hun eigen afspraken maken met patiënten en voornamelijk medisch-technische werkzaamheden verrichten, zoals wratten aanstippen en oren uitspuiten. De praktijkondersteuners verrichten vooral medisch inhoudelijke werkzaamheden: controles, en voorlichting aan specifieke patiëntengroepen zoals patiënten met diabetes of COPD. In één op de acht consulten delegeert de huisarts werkzaamheden aan assistenten of praktijkondersteuners. (aut. ref.)