Publicatie

Publicatie datum

Tabellenboek: integratie deeltijdwerken medisch specialisten fase 1: problemen en knelpunten bij het invoeren van deeltijdwerken.

Jong, J. de, Heiligers, P., Hingstman, L. Tabellenboek: integratie deeltijdwerken medisch specialisten fase 1: problemen en knelpunten bij het invoeren van deeltijdwerken. Utrecht: NIVEL, 2005.
Download de PDF
In 2004 werkte 30% van de internisten, 18% van de chirurgen en 28% van de radiologen in deeltijd. Zij werken per week gemiddeld tussen de 35 en de 40 uur, in plaats van de 46 tot 52 tot uur die een voltijd werkende medisch specialist per week maakt.
Dit blijkt uit het eerste deel van een onderzoek naar deeltijdwerk onder medisch specialisten dat het NIVEL verricht in opdracht van ZonMw. Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van het realiseren van deeltijd werken.
Vragen die in dit eerste deel beantwoord worden, zijn o.a.: wat vinden voltijds- en deeltijdwerkende chirurgen, internisten en radiologen vinden van de verschillende manieren om deeltijdwerken in hun vakgebied te organiseren? Wat zij zien als de consequenties van deeltijdwerk, bijvoorbeeld voor de onderlinge samenwerking binnen de maatschap, voor de patiëntenzorg, voor de carrière van de deeltijdwerker? In het vervolgonderzoek zullen onder meer de consequenties van deeltijdwerken voor de productiviteit, tevredenheid en de organisatie van het werk aan bod komen.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners
Bovengenoemd onderzoek is uitgevoerd door het NIVEL in opdracht van ZonMw http://www.zonmw.nl