Publicatie

Tekorten en overschotten aan huisartsen: een regionale analyse: eerder lokaal en incidenteel dan regionaal en structureel.

Esch, A.R., Slenter, V.A.J., Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L. Tekorten en overschotten aan huisartsen: een regionale analyse: eerder lokaal en incidenteel dan regionaal en structureel. Eerstelijns: 2010, 2(9), 47-49
Lees online
Het Capaciteitsorgaan houdt zich vooral bezig met landelijke ramingen. Maar ook op regionale schaal kunnen onevenwichtigheden in vraag en aanbod van zorgverleners voorkomen. Een goed voorbeeld zien we bij de huisartsen. Dit jaar kwamen enkele plaatsen vaak in het nieuws in verband met een dreigend tekort aan praktijkopvolgers. De meeste problemen spelen in Drenthe, Groningen, Twente en delen van Brabant, Flevoland en Zeeland. In die regio’s is het ook moeilijk om een waarnemer te vinden. De geografische ligging wordt daarbij het vaakst als oorzaak genoemd. (aut. ref.)