Afgesloten
2010

Regionale spreiding huisartsen 2010

Duur: sept - dec 2010

Achtergrond
Berichten in de media geven frequent aanleiding tot discussies over het regionale aanbod van huisartsen in Nederland en de kans en mogelijke of dreigende tekorten in bepaalde regio’s. Het NIVEL beschikt over gegevens die het mogelijk maken voor een aantal capacitetskenmerken, de regionale spreiding van huisartsen te bepalen en in kaarten te visualiseren.

Onderzoeksvragen
1. Wat is de huidige aansluiting van vraag en aanbod?
2. Wat is de groei in aantal huisartsen in het recente verleden geweest?
3. Wat zal de leeftijdsgebonden uitstroom van huisartsen in de nabije toekomst worden?

Methoden
Bewerking en geografische analyses van CBS-cijfers en de landelijke NIVEL-registratiecijfers over huisartsen naar FTE huisarts, WGR-regio en leeftijd.

Resultaat
Een publicatie met daarin de resultaten van de regionale analyse en de geografische verdelingen zijn gevisualiseerd.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Capaciteitsorgaan