Publicatie

Publicatie datum

Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (1): scenariorapport 1992.

Wennink, H.J., Kooiker, S.E., Boerma, W.G.W., Bakker, D.H. de, Groenewegen, P.P., STUURGROEP TOEKOMSTSCENARIO'S GEZONDHEIDSZORG. Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (1): scenariorapport 1992. Houten: Zaventem, 1992. xvi, 241 p.
Download de PDF
Dit is Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 1: scenariorapport 1992.
Deze publicatie heeft als doel modellen te ontwikkelen, die als leidraad voor discussie over de toekomstige organisatie van de ambulante zorg kunnen dienen. In dit deel van het onderzoek worden scenario’s geschetst die zijn gebaseerd op een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, de huidige zorgverlening en drie deelstudies, een trendstudie, een zorgstudie en een organisatiestudie.

Bij deze publicatie hoort Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 2: achtergrondstudies. In deze publicatie worden achtergronddocumenten A ‘De zorg voor mensen thuis’ en B ‘Het gebruik van eerstelijnszorg en ambulante specialistische zorg 1974-2005; trends en ramingen’ in detail besproken. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003000.pdf)
Bij deze publicatie hoort ook Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 3: achtergrondstudies. In deze publicatie worden achtergronddocumenten C ‘Complexe thuiszorg; resultaten van een Delphi-studie’ en D ‘Naar toekomstscenario’s voor de organisatie van eerstelijnszorg en thuiszorg’ in detail besproken. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1002857.pdf)