Publicatie

Publicatie datum

Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (2): achtergrondstudies.

Wennink, H.J., Kooiker, S.E., Boerma, W.G.W., Bakker, D.H. de, Groenewegen, P.P., STUURGROEP TOEKOMSTSCENARIO'S GEZONDHEIDSZORG. Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (2): achtergrondstudies. Houten: Zaventem, 1992. xiv, 266 p.
Download de PDF
Dit is Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 2: achtergrondstudies.
Deze publicatie heeft als doel de inhoud van en de voorwaarden voor complexe zorg in de thuissituatie te beschrijven. In deel 2 worden achtergronddocumenten A en B besproken.
Achtergronddocument A heeft als titel ‘De zorg voor mensen thuis’. Dit document gaat over de huidige situatie van de eerstelijnszorg en ambulante specialistische zorg.
Achtergrond document B heeft als titel ‘Het gebruik van eerstelijnszorg en ambulante specialistische zorg 1974-2005; trends en ramingen’. Dit document gaat over de ontwikkeling van het gebruik van eerstelijnszorg en ambulante specialistische zorg in het verleden en het verwachte gebruik in de toekomst.

Bij deze publicatie hoort Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 1: achtergrondstudies. In dit deel van het onderzoek worden scenario’s geschetst die zijn gebaseerd op een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, de huidige zorgverlening en drie deelstudies, een trendstudie, een zorgstudie en een organisatiestudie. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1002999.pdf)
Bij deze publicatie hoort ook Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 3: achtergrondstudies. In deze publicatie worden achtergronddocumenten C ‘Complexe thuiszorg; resultaten van een Delphi-studie’ en D ‘Naar toekomstscenario’s voor de organisatie van eerstelijnszorg en thuiszorg’ in detail besproken. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1002857.pdf)