Publicatie

Publicatie datum

Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (3): achtergrondstudies.

Wennink, H.J., Kooiker, S.E., Boerma, W.G.W., Bakker, D.H. de, Groenewegen, P.P., STUURGROEP TOEKOMSTSCENARIO'S GEZONDHEIDSZORG. Toekomstscenario's voor eerstelijnszorg en thuiszorg (3): achtergrondstudies. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1992. xiv, 174 p.
Download de PDF
Dit is Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 3: achtergrondstudies.
Deze publicatie heeft als doel de inhoud van en de voorwaarden voor complexe zorg in de thuissituatie te beschrijven. In deel 3 worden achtergronddocumenten C en D besproken.
Achtergronddocument C heeft als titel ‘Complexe thuiszorg; resultaten van een Delphi-studie’. Dit document gaat over de voorwaarde voor en de inhoud van complexe zorg in de thuissituatie.
Achtergrond document D heeft als titel ‘Naar toekomstscenario’s voor de organisatie van eerstelijnszorg en thuiszorg’. Dit document verantwoord de ontwikkeling van de toekomstscenario’s voor de organisatie van eerstelijnszorg en thuiszorg.

Bij deze publicatie hoort Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 1: achtergrondstudies. In dit deel van het onderzoek worden scenario’s geschetst die zijn gebaseerd op een analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, de huidige zorgverlening en drie deelstudies, een trendstudie, een zorgstudie en een organisatiestudie. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1002999.pdf)
Bij deze publicatie hoort ook Toekomstscenario’s voor eerstelijnszorg en thuiszorg deel 2: achtergrondstudies. In deze publicatie worden achtergronddocumenten A ‘De zorg voor mensen thuis’ en B ‘Het gebruik van eerstelijnszorg en ambulante specialistische zorg 1974-2005; trends en ramingen’ in detail besproken. (https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003000.pdf)