Publicatie

Publicatie datum

Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ'.

Boer, K. den, Francke, A., Veer, A.J.E. de, Vos, T., Kam, H. de, Meijel, B.K.G. van. Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ'.: Hogeschool Inholland, 2020.
Lees online
De Toolkit ‘Palliatieve zorg in de ggz’ de toolkit palliatieve zorg in de ggz biedt hulpverleners in de ggz ondersteuning bij het bieden van goede lichamelijke, psychosociale en spirituele zorg in geval van een ernstige en levensbedreigende aandoening. De toolkit biedt specifieke handvatten voor zorg in de laatste levensfase. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan begeleiding van familieleden. Verschillende bestaande methodieken voor het bieden van palliatieve zorg zijn in de toolkit geïntegreerd.