Project
Afgesloten
2021

Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: ontwikkelen en evalueren van een interventieprogramma

Duur: apr 2017 - mrt 2021

Achtergrond
Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een beperkte levensverwachting en vaak een behoefte aan palliatieve zorg. Echter in de ggz zijn nog weinig kennis en vaardigheden over de herkenning van de palliatieve fase en toepassing van palliatieve zorg. Kennis en vaardigheden kunnen niet automatisch overgenomen worden uit de reguliere palliatieve zorg omdat dan onvoldoende rekening gehouden wordt met de specifieke aandachtsgebieden van de doelgroep.

Onderzoeksvragen
1. Hoe kan de palliatieve fase bij de doelgroep herkend worden?
2. Hoe kunnen symptomen, problemen, zorgbehoeften en wensen bij de doelgroep vastgesteld worden?
3. Draagt een interventieprogramma bij aan pro-actieve en kwalitatief goede palliatieve zorg voor de doelgroep?

Methode
Gefaseerde aanpak, gebaseerd op de methode van Experience Based Co-Design (EBCD). In het 1e jaar wordt een systematic review gedaan en worden ook focusgroepen en individuele interviews gehouden.

Resultaat
De belangrijkste evidence-based en practice-based interventies zijn in kaart gebracht
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Palliantie
Projectpartners
VUmc; Hogeschool Inholland