Publicatie

Publicatie datum

Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ': implementatiehandleiding.

Boer, K. den, Veer, A.J.E. de, Francke, A., Meijel, B.K.G. Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ': implementatiehandleiding.: Hogeschool Inholland, 2020.
Lees online
Deze implementatiehandleiding biedt ondersteuning bij de implementatie en borging van het werken met de toolkit palliatieve zorg in de ggz. Ten aanzien van verschillende aspecten van implementatie en borging worden concrete aanbevelingen gedaan.