Publicatie

Publicatie datum

Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ': trainingshandleiding.

Boer, K. den, Francke, A., Veer, A.J.E. de, Vos, T., Kam, H. de, Meijel, B.K.G. van. Toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ': trainingshandleiding. Hogeschool Inholland: , 2020.
Lees online
Deze trainingshandleiding biedt een overzicht van trainingsbijeenkomsten voor het scholen van medewerkers in de ggz ten aanzien van de toepassing van de toolkit in de praktijk. De totale training bestaat uit drie bijeenkomsten met daaraan gekoppeld huiswerkopdrachten. Voor iedere bijeenkomst is een powerpointpresentatie ontworpen.