Publicatie

Publicatie datum

Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers.

Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Tot je pensioen werken in de zorg? Wensen van werknemers in de verpleging en verzorging ten aanzien van ouderenbeleid van werkgevers. Utrecht: NIVEL, 2011. 40 p.
Download de PDF
Veel verpleegkundigen en verzorgenden willen wel doorwerken tot hun 65ste maar hun werkgever moet ze dan extra steunen. Bijvoorbeeld door ze minder lichamelijk zwaar werk te laten doen en minder onregelmatige diensten te laten draaien. Anders dreigt voortijdige uitval. Maar of dit ook voor iedereen haalbaar is?

Veertien procent van de verpleegkundigen en verzorgenden is 55-plus. En 3,5% is 60 jaar of ouder. Om de toekomstige tekorten aan zorgpersoneel op te vangen zouden zij langer kunnen blijven werken. Volgens hun collega’s moeten oudere werknemers zoveel mogelijk voor de zorg ‘behouden blijven’. Ze zijn ervaren, kunnen de professionele normen en waarden uitdragen, en ze zijn relatief stressbestendig en loyaal. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL binnen het Panel Verpleging & Verzorging.

Werkomstandigheden
De panelleden zijn het er vrijwel unaniem (93%) over eens dat goede werkomstandigheden ervoor kunnen zorgen dat ouder personeel in de zorg blijft werken. Een redelijke werkdruk, waardering, teamgeest en goede onderlinge communicatie en besluitvorming zijn belangrijk voor iedereen. Oud en jong. Op de lange duur breken vooral zwaar lichamelijk werk en onregelmatige diensten de werknemers op. Om oudere werknemers te behouden voor de zorg, moeten werkgevers maatregelen nemen gericht op werkinhoud, werktijden, loopbaanbegeleiding en de gezondheid van de werknemer.

Extra maatregelen
NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Zorgpersoneel wil even vaak tot 65 jaar doorwerken als werknemers in andere sectoren. Maar om dit te verwezenlijken zijn wel extra maatregelen nodig die het werk minder zwaar maken. Dit is echter niet altijd haalbaar. Niet iedereen wil of kan meer begeleiding of administratie gaan doen. Ook allerlei technologie kan het werk minder zwaar maken, maar is niet in elke situatie in te zetten. Om oudere werknemers te behouden is maatwerk nodig. De werkgever zou regelmatig met elke werknemer moeten bespreken hoe het gaat en wat er nodig is om met plezier te blijven werken.”

Panel Verpleging & Verzorging
Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, sociaalagogen en helpenden. De verpleegkundigen werken vooral in de ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een beperking en de thuiszorg. De verzorgenden en helpenden werken vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Alle sociaalagogen werken in de gehandicaptenzorg. Het panel wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.
Gegevensverzameling